"Μετεκπαιδευθείς στην Παιδοορθοπαιδική στο Duke University Medical Center, ΗΠΑ"

Επί διετία επιστημονικός συνεργάτης του University Southern California, ΗΠΑ

Ορθοπαιδικές Παθήσεις

Η προσέγγιση κάθε ασθενούς με ορθοπαιδικές παθήσεις και ιδιαίτερα των παιδιών θα πρέπει να γίνεται με πνεύμα ομαδικότητας.

Τόσο ο παιδο-ορθοπαιδικός όσο και:

 • ο παιδίατρος,
 • ο παιδονευρολόγος,
 • ο παιδο-αναπτυξιολόγος,
 • ο παιδο-οφθαλμίατρος,
 • ο παιδορευματολόγος,
 • ο παιδο-ενδοκρινολόγος,
 • ο παιδο-ουρολογος,
 • ο παιδοφυσικοθεραπευτής,
 • εργοθεραπευτής,
 • λογοθεραπευτής και
 • όλοι όσοι συνεισφέρουν στην θεραπεία και περίθαλψη των παιδιών

οφείλουν με υπευθυνότητα και ομαδικότητα να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.

Βάδιση σε έσω στροφή

Η “φυσιολογική” βάδιση ξεκινά μεταξύ 9 και 19 μηνών. Η βάδιση και το πρότυπό της είναι από τα πρώτα θέματα που απασχολούν την οικογένεια κατά την κινητοποίηση του παιδιού. Οι συνήθεις διαταραχές από το πρότυπο της φυσιολογικής βάδισης αφορά είτε την βάδιση σε έσω στροφή αυξημένη, είτε αυξημένη έξω στροφή, είτε χωλότητα, είτε βάδιση στα δάκτυλα κλπ.

Η βάδιση σε έσω στροφή μπορεί να οφείλεται σε ανατομικά διαταραχή σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω 3 επίπεδα.

Νευρομυϊκές παθήσεις

Η εγκεφαλική παράλυση ανήκει στις Νευρομυϊκές παθήσεις. Στα παιδιά και τους εφήβους με εγκεφαλική παράλυση είναι χρήσιμο να θέτουμε προτεραιότητες.

Το σημαντικότερο ζητούμενο στις Νευρομυϊκές παθήσεις είναι η φυσιολογική νοημοσύνη και επιπλέον η μόρφωση και η επαρκής εκπαίδευση του ασθενούς που δεν χρειάζονται να θυσιάζονται για καμία άλλη δραστηριότητα. Η επαρκής εκπαίδευση και η καλή χρήση των άνω άκρων θα προσφέρουν στο παιδί την δυνατότητα να γίνει ένας ανεξάρτητος και ευτυχισμένος ενήλικας που είναι φυσικά και ο πόθος και στόχος της οικογένειας.