Βάδιση σε έσω στροφή

Η “φυσιολογική” βάδιση ξεκινά μεταξύ 9 και 19 μηνών. Η βάδιση και το πρότυπό της είναι από τα πρώτα θέματα που απασχολούν την οικογένεια κατά την κινητοποίηση του παιδιού. Οι συνήθεις διαταραχές από το πρότυπο της φυσιολογικής βάδισης αφορά είτε την βάδιση σε έσω στροφή αυξημένη, είτε αυξημένη έξω στροφή, είτε χωλότητα, είτε βάδιση στα δάκτυλα κλπ.

Η βάδιση σε έσω στροφή μπορεί να οφείλεται σε ανατομικά διαταραχή σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω 3 επίπεδα.

Βάδιση σε έσω στροφή

  • Παραμόρφωση του πέλματος όπου τα δάκτυλα παρεκκλίνουν προς το άλλο πόδι. (σχήμα πέλματος σαν «φασόλι»). Απαιτείται αντιμετώπιση σε βρεφική ή νηπιακή ηλικία.
  • Έσω στροφή της κνήμης. Απαιτείται αντιμετώπιση σε νηπιακή και πρώτη σχολική ηλικία.
  • Αυξημένη κλίση από το ισχίο (αυχένας του μηριαίου). Υπάρχουν τα μεγαλύτερα περιθώρια θεραπευτικής παρέμβασης. Το παιδί θα πρέπει να μάθει με ποιους τρόπους να κάθεται στο σχολείο και στο σπίτι.

Βάδιση έσω στροφή