Σκολίωση, Κύφωση

Η σκολίωση και η κύφωση είναι παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης που η αντιμετώπισή τους σχετίζεται με την ηλικία έναρξης, το μέγεθος της καμπύλης, της αιτιολογία και την έγκαιρη θεραπεία.

Η κύφωση και η λόρδωση είναι η αύξηση της καμπυλότητας των φυσιολογικών κυρτωμάτων της σπονδυλικής στήλης στο προσθιοπίσθιο επίπεδο (πλάγιο). Όταν με αλλαγή της στάσης του σώματος μπορεί σημαντικά να διορθωθεί η παραμόρφωση το κύρτωμα είναι μάλλον εύκαμπτο και υπάρχουν πιθανότητες βελτίωσης. Οι κηδεμόνες δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι και σίγουρα όχι για μακροχρόνια χρήση. Στην περίπτωση σκληρών κυρτωμάτων απαιτείται ακτινολογικός κλπ έλεγχος και διερεύνηση.

Η σκολίωση είναι μια τρισδιάστατη μεταβολή στην αρχιτεκτονική της σπονδυλικής στήλης και δυστυχώς λιγότερο δεκτική σε διόρθωση μόνον με πρόγραμμα φυσιοθεραπείας /εκγύμνασης. Καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα και την ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης παίζουν:

  • Η αιτιολογία,
  • η ηλικία εμφάνισης και
  • η ηλικία έναρξης θεραπείας.

Είναι μάλλον λανθασμένη επιλογή η άσκοπη περιήγηση στο διαδίκτυο όπου για λόγους εμπορικούς προβάλλονται επιλογές που επιστημονικά δεν ευσταθούν. Οι κηδεμόνες στην καλύτερη περίπτωση ενδεχομένως να «φρενάρουν» την εξέλιξη του σκολιωτικού κυρτώματος. Χρειάζεται ωστόσο έγκαιρη εφαρμογή σε ηλικία που το παιδί / έφηβος ακόμη να έχει υπόλοιπο σωματικής αύξησης. Συνήθη λάθη στην αντιμετώπιση της σκολίωσης:

  1. Επιλογή κηδεμόνα χωρίς κλινική εκτίμηση παιδοορθοπαιδικού με την «βοήθεια» του διαδικτύου. Και σίγουρα του ανθρώπου που συνήθως εμπορεύεται και συχνά ούτε καν κατασκευάζει ο ίδιος τον κηδεμόνα.
  2. Εφαρμογή κηδεμόνα σε ηλικίες που η ανάπτυξη του κορμού έχει σημαντικά προχωρήσει. Ώστε ο κηδεμόνας να είναι ελάχιστα έως καθόλου ωφέλιμος για τον/την ασθενή.
  3. Ενώ αναμφισβήτητα η σωματική άσκηση βοηθά ακόμα και κατά την περίοδο εφαρμογής του κηδεμόνα ωστόσο η υπερεκτίμηση του ρόλου «μαγικών» προγραμμάτων ασκήσεων οδηγούν σε ανεπίτρεπτη καθυστέρηση στην έναρξη της αναγκαίας θεραπείας.