Πλατυποδία στα παιδιά

Η πλατυποδία στα παιδιά είναι η έλλειψη / επιπέδωση της ποδικής καμάρας.

Αλλά δεν πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερα για τα βρέφη και τα μικρά νήπια εκτός και αν υπάρχουν κλινικές ενδείξεις ότι η πλατυποδία είναι δύσκαμπτη. Όταν αυτό συμβαίνει χρειάζονται ακτινογραφίες και άλλες παρακλινικές εξετάσεις.

Πλατυποδία

Πάντα έχει σημασία αν υπάρχει πόνος ή άλλα συμπτώματα. Οι πάτοι και τα υπόλοιπα βοηθήματα θα πρέπει να σχεδιάζονται σωστά. Πρέπει να είναι λεπτοί και καλοφτιαγμένοι ώστε να στηρίζουν τα σωστά ανατομικά σημεία του πέλματος. Πάντα απαιτείται συνεργασία και ομαδικότητα μεταξύ ορθοπαιδικού και κατασκευαστή.

Πλατυποδία