Παιδοορθοπαιδική

Ο ορθοπαιδικός Ν. Ρηγόπουλος μετά από επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων USMLE (United States Medical Licensing Examinations) έλαβε άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος από την πολιτεία της North Carolina και συμμετείχε ως κλινικός συνεργάτης σε όλες τις κλινικές και επιστημονικές δραστηριότητες του παιδοορθοπαιδικού και του ορθοπαιδικού τμήματος του Πανεπιστημίου Duke της North Carolina υπό την καθοδήγηση του αναπληρωτή καθηγητή Ορθοπαιδικής του Duke Medical Center, Dr R Fitch.

Εγκεφαλική Παράλυση

Η μεταδιδακτορική του εκπαίδευση αφορά στην αντιμετώπιση:

 • προβλημάτων αύξησης & ανάπτυξης του παιδικού και του εφηβικού σκελετού σκολίωση (παιδικής και εφηβικής ηλικίας)
 • τραυματισμούς στον αναπτυσσόμενο σκελετό
 • μυοσκελετικά προβλήματα του νεογνού
 • συγγενή ραιβοιπποποδία
 • συγγενή δυσπλασία του ισχίου, συγγενές εξάρθρημα του ισχίου
 • πάρεση βραχιονίου πλέγματος
 • χωλότητα στα παιδιά και γενικότερα διαταραχές βάδισης
 • βάδιση με αυξημένη έσω ή έξω στροφή
 • ανισοκελία
 • πλατυποδία και βλαισοπλατυποδία
 • συγγενείς παραμορφώσεις άνω και κάτω άκρων (συνδακτυλία, υπεράριθμα δάκτυλα κλπ)
 • οστεοχονδρίδα και ιδιαίτερα νόσο Legg-Calve-Perthes
 • επιφυσιολίσθηση της μηριαίας κεφαλής
 • εγκεφαλική παράλυση
 • μυελοδυσπλασία
 • νεοπλάσματα / όγκοι μυοσκελετικού στον αναπτυσσόμενο σκελετό
 • ορθοπαιδικά προβλήματα στα πλαίσια διαφόρων συνδρόμων:
  • Down,
  • νευροινωμάτωση,
  • αρθρογρύπωση,
  • Larsen,
  • βλεννοπολυσακχαριδώσεις,
  • VACTERL / VATER,
  • Marfan,
  • Klippel-Trenaunay-Weber,
  • Beckwith-Wiedemann,
  • Russell-Silver,
  • Turner,
  • Rett,
  • Proteus,
  • Ατελής Οστεογένεση (Osteogenesis Imperfecta),
  • Ραχίτιδα (υποφωσαταιμική ραχίτιδα).