Νευρομυϊκές παθήσεις

Η εγκεφαλική παράλυση ανήκει στις Νευρομυϊκές παθήσεις. Στα παιδιά και τους εφήβους με εγκεφαλική παράλυση είναι χρήσιμο να θέτουμε προτεραιότητες.

Το σημαντικότερο ζητούμενο στις Νευρομυϊκές παθήσεις είναι η φυσιολογική νοημοσύνη και επιπλέον η μόρφωση και η επαρκής εκπαίδευση του ασθενούς που δεν χρειάζονται να θυσιάζονται για καμία άλλη δραστηριότητα. Η επαρκής εκπαίδευση και η καλή χρήση των άνω άκρων θα προσφέρουν στο παιδί την δυνατότητα να γίνει ένας ανεξάρτητος και ευτυχισμένος ενήλικας που είναι φυσικά και ο πόθος και στόχος της οικογένειας.

Εγκεφαλική Παράλυση

Από τα ορθοπαιδικά ζητήματα προτεραιότητα έχει η καλή ανατομία της σπονδυλικής στήλης και των ισχίων. Επίσης η παρακολούθηση του παιδιού καλύτερα να είναι τακτική ώστε να αποτρέπονται συγκάμψεις που μειώνουν την κινητικότητα του ασθενούς. Η ομαδική προσέγγιση από τον παιδονευρολόγο, τον παιδοορθοπαιδικό, τον παιδοφυσικοθεραπευτή/εργοθεραπευτή/λογοθεραπευτή είναι μεγάλης αξίας και σημασίας.

Υπάρχουν κάποια θεραπευτικά μέσα που θα πρέπει να αξιοποιούμε με σύνεση και προσεκτικό σχεδιασμό χωρίς να προσκολλούμαστε σε ένα από όλα αυτά υποτιμώντας τα υπόλοιπα και αφήνοντας ευκαιρίες βελτίωσης να χάνονται:

  • φαρμακευτική αγωγή,
  • φυσιοθεραπεία,
  • αλλαντική τοξίνη,
  • νάρθηκες/κηδεμόνες,
  • χειρουργική παρέμβαση.

Κανένας δεν κατέχει την αυθεντία. Είναι προτιμότερο όλοι να συνεργάζονται αρμονικά με στόχο της πρόοδο του ασθενούς.

Εγκεφαλική Παράλυση

Εγκεφαλική Παράλυση

Εγκεφαλική Παράλυση

Σπαστική Ημιπληγία