Προβλήματα των νεογνών και των μικρών βρεφών

Συνθήκες δυστοκίας μπορεί να οδηγήσουν προβλήματα των νεογνών και των μικρών βρεφών όπως:

  • κατάγματα κλείδας ή και
  • παράλυση του άνω άκρου από τραυματισμό του βραχιονίου πλέγματος.

Συγγενής ΡΙΠ

Εκτός από την λεπτομερειακή κλινική εκτίμηση / καταγραφή του επιπέδου λειτουργίας του άνω άκρου θα πρέπει έγκαιρα να ξεκινήσει η κινητοποίηση των αρθρώσεων με συστηματική φυσικοθεραπεία που θα ενισχύεται και από την προσπάθεια των γονέων στο σπίτι. Έχει μεγάλη σπουδαιότητα η έναρξη κάμψης στον αγκώνα σε μικρή ηλικία.

Είναι κρίσιμες οι αποφάσεις θεραπείας κατά τον πρώτο χρόνο και απαιτείται τακτική παρακολούθηση και ομαδική προσέγγιση.

Η ραιβοιπποποδία (ΡΙΠ) μπορεί να είναι εύκαμπτη και να οφείλεται στην ενδομήτρια θέση αλλά υπάρχει και η συγγενής ΡΙΠ που απαιτεί επίμονη και προσεκτική αντιμετώπιση. Συνήθως εφαρμόζεται η σταδιακή διόρθωση της παραμόρφωσης με γύψινους επιδέσμους αξιοποιώντας την «κλασσική» πλέον μέθοδο Ponseti. Η μέθοδος έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και αν ακόμη τελικά χρειασθεί χειρουργική αντιμετώπιση αυτή γίνεται σημαντικά ευκολότερη. Τα καλά αποτελέσματα βασίζεται στην μακροχρόνια επίμονη καλή συνεργασία παιδοορθοπαιδικού και οικογένειας.

Συγγενής ΡΙΠ Ponseti