Βάδιση σε έξω στροφή

Η βάδιση σε έξω στροφή είναι πιο σπάνια.

Είναι πιο συχνή σε βρέφη που αρχίζουν να βαδίζουν σαν αποτέλεσμα της ανωριμότητας και της ενδομήτριας θέσης.